ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Vô cùng thương tiếc Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu (1930 - 2023)"

Khoa học - Công nghệ
BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: NGHE VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC CỦA TIẾN SỸ LÊ HÙNG
Trong lộ trình thực hiện Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 16/8/2022, để chuẩn bị cho Hội thảo do UBND TP chủ trì tổ chức trong thời gian đến và đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ được giao của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng.
Sáng ngày 16/4/2024, Tiến sỹ Lê Hùng, chuyên gia nghiên cứu về thủy lợi, thoát nước của thành phố Đà Nẵng, thành viên nhóm tư vấn đồ án quy hoạch  đã có buổi trao đổi, lấy ý kiến trực tiếp với Lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn của Công ty.
 
 
Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các cán bộ chuyên môn nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thoát nước.
 

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Hùng đã trình bày về tổng thể tình hình hiện trạng của mạng lưới cống thoát nước mặt, tình hình ngập úng, ngập lụt khu vực đô thị trên địa bàn thành phố, đồng thời đưa ra các quan điểm, giải pháp mà Đề án đang đề xuất.
Các cán bộ chuyên môn về lĩnh vực thoát nước Công ty đã có những ý kiến góp ý mang tính chất thực tiễn, bổ sung thêm các thông tin về hiện trạng của hệ thống thoát nước, các tồn tại mang tính kỹ thuật làm ảnh hưởng đáng kể đến năng lực thoát nước của hệ thống.
Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty cũng nêu lên những tồn tại, bất cập đối với hệ thống thoát nước hiện trạng, đồng thời đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm góp phần thoát nước bền vững.
 

Buổi làm việc là dịp để hai bên cùng trao đổi, thảo luận để tìm hiểu sâu hơn về các vị trí ngập úng cụ thể, mối liên hệ giữa đề án nghiên cứu và thực tế hiện trường, phân tích rõ hơn nguyên nhân cũng như tán thành những giải pháp mà đề án đưa ra.

Nguồn: Phòng Kỹ thuật
Các bài viết khác
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website