ĐÀ NẴNG, Ngày 20 tháng 7 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vừng"             "Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)"

Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn
Giới thiệu tổng quan
Đơn vị:Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn
Địa chỉ: K420 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3.951 752
Email: xlntnhs@danang.gov.vn

 Trạm trưởng
Nguyễn Thị Ngọc

Quyết định thành lập: số 76/QĐ-Cty TNXLNT ngày 20 tháng 5 năm 2010
Nhiệm vụ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng
- Hệ thống thoát nước trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và một phần Quận Sơn Trà (Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp).
- Trạm bơm trung chuyển: (1) Tuyến SPS3, SPS4, SPS34, SPS5, SPS35, SPS35; (2) Tuyến PS8.1, PS8.2.
Nhiệm vụ vệ sinh, tạo cảnh quan, xử lý môi trường
- Hồ Bá Tùng, K20.
- Kênh hồ Bá Tùng, mương cửa xả SPS34.
Lãnh đạo: Trạm trưởng Nguyễn Thị Ngọc sinh 1984; Trạm phó Trần Bá Khoa.
Tổng số nhân viên: 24 người.

 
                                                                                
                                                                                                                                                                          
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website