ĐÀ NẴNG, Ngày 21 tháng 4 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Vô cùng thương tiếc Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu (1930 - 2023)"

Xưởng cơ khí
Giới thiệu tổng quan
 
Đơn vị: Xưởng Cơ Khí
Địa chỉ: 348 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3.623795
Email: xck@danang.gov.vn
Xưởng trưởng
Nguyễn Phú Quý

Quyết định thành lập: số 73/QĐ-CTTNXLNT ngày 20 tháng 5 năm 2010
Nhiệm vụ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng
- Sửa chữa thiết bị điện, bơm, gia công, chế tạo thiết bị cơ khí.
- Quản lý vận hành xe máy, thiết bị
- Các loại xe máy thiết bị: Xe cẩu, xe hút bùn, xe thông cống, máy phát điện, máy bơm nước.
Lãnh đạo: Xưởng trưởng Trần Phú Quý sinh 1975.
Tổng số nhân viên: 15 người.

               
       
 
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website