ĐÀ NẴNG, Ngày 20 tháng 7 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vừng"             "Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)"
Lịch sử hình thành và phát triển

1. Lịch sử hình thành


2. Quá trình phát triển

Cùng với sự phấn đấu và nổ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, trong những năm qua Công ty luôn đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chung của thành phố cũng như chung tay góp phần bảo vệ môi trường, cụ thể:
 
Thu gom và xử lý nước thải 

 

Doanh thuBằng khen tiêu biểu của các cấp trong những chặng đường phát triển

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án  “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” năm 2019

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu
Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu
Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể đã có thành tích hoàn thành tốt các dự án phục vụ Tế Nguyên đán Giáp ngọ 2014


Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng  đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống lụt bão năm 2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng danh hiệu Tập thể đã có nhiều thành tích đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường năm 2013

Giấy khen của Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn năm 2012

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu
Tập thể lao động xuất sắc năm 2010
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website