ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2021)

Đấu nối thoát nước
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC
 
Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện cấp thỏa thuận đấu nối thoát nước thải vào mạng lưới cống thoát nước dọc đường thuộc các tuyến đường có bề rộng mặt đường từ 10,5m trở lên hoặc mương cống thoát nước có cấp công trình từ cấp II trở lên.


CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚCSƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚCTRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC
LIÊN HỆ THỰC HIỆN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC


Tổ Một cửa – Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng
Địa chỉ: 18 Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
SĐT: 0236.3.621.530                 Hotline: 0905.541.508

Tải thủ tục chi tiết tại đây!
Mẫu đơn đề nghị!
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website