ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Vô cùng thương tiếc Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu (1930 - 2023)"

Tin hoạt động
Tập huấn an toàn vệ sinh lao động
Căn cứ những quy định của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm phổ cập, cập nhật và trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro tai nạn đối với người lao động, đặc biệt là kiến thức về an toàn lao động làm việc trong không gian hạn chế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động – QCVN 34:2018/BLĐTBXH.
     Trong 2 ngày 16-17/5/2024, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF – CN Đà Nẵng tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
     Tại lớp tập huấn, giảng viên Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF – CN Đà Nẵng đã thông tin, cập nhập mới về những chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời cập nhập các vụ tai nạn đã xảy ra trong thời gian vừa qua, phân tích nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục để người lao động biết phòng ngừa.
     Qua lớp tập huấn đã giúp viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về việc chấp hành các quy định, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với những nhiệm vụ
công việc mà người lao động thường xuyên thực hiện như làm việc trong không gian hạn chế, vận hành hệ thống điện, công tác vệ sinh….
     Kết thúc lớp tập huấn, người lao động được tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại và cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn lao động theo quy định./.
 

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính
Các bài viết khác
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website