ĐÀ NẴNG, Ngày 28 tháng 2 năm 2021
Chào mừng Quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty về tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Đấu nối thoát nước
Đấu nối thoát nước
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ SXKD
- Quy trình chung cho tất cả các công việc được điều chỉnh để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Công ty thoát nước & xử lý nước thải Đà Nẵng như sau:
 
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT
a. Sơ đồ khái quát quy trình giải quyết
 
 
b. Trình tự giải quyết hồ sơ:
Bước 1: Tổ chức, công dân đến tại Tổ “Tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” của Công ty để hướng dẫn thủ tục và nộp đơn.
Bước 2: Tổ “tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” của Công ty kiểm tra viết giấy biên nhận hồ sơ xin đấu nối của tổ chức, công dân và chuyển cho phòng chuyên môn của Công ty xử lý
Bước 3: Phòng chuyên môn Công ty kiểm tra hiện trường và đề xuất văn bản thỏa thuận đấu nối chuyển cho phòng chuyên môn Sở xây dựng xem xét.
Bước 4: Sở Xây dựng kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản trong trường hợp không đủ điều kiện hoặc cấp giấy phép đấu nối thoát nước, bổ sung vào hồ sơ chuyển sang sở Giao thông Vận tải.
Bước 5: Sở giao thông vận tải kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ Sở Xây dựng, xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản trong trường hợp không đủ điều kiện hoặc cấp giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước và chuyển trả lại Sở Xây dựng.
Bước 6: Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ sở Giao thông Vận tải để chuyển trả cho Phòng chuyên môn  Công ty Thoát nước và xử lý nước thải.
Bước 7: Phòng Chuyên môn Công ty TN&XLNT chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 8: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  trả kết quả cho tổ chức, công dân.
c. Thành phần hồ sơ:
Trường hợp đề nghị cấp phép đấu nối sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và đã thi công hoàn thành hạng mục thoát nước của công trình( chuẩn bị thực hiện đấu nối)
 • Đơn đề nghị cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của tổ chức , công dân.
 •  Hồ sơ thiết kế đấu nối được lập bởi đơn vị hoặc cá nhân có đủ tư cách pháp nhân theo quy định gồm có:
 • Bản vẽ( với tỉ lệ theo quy định  hiện hành): sơ đồ vị trí đấu nối, mặt bằng, mặt cắt đấu nối thể hiện cao trình, khẩu độ, kết cấu mương cống đấu nối và mương cống hiện trạng( hoặc sơ đồ thiết kế công trình được phê duyệt có thể hiện phần đấu nối, kèm theo quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư)
 • Đối với các công trình quy định thực hiện chiều cao và thoát nước: quyết định và bản vẽ quy hoạch chiều cáo thoát nước được phê duyệt (nếu có)
 • Thuyết minh: Tính toán lưu lượng đấu nối, biện pháp thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông, các công trình hạ tầng ký thuật lân cận, chất lượng nước thải (kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt hoặc cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (nếu có)
 1. Thời gian giải quyết:
Trường hợp cấp mới: 13 ngày làm việc kể từ khi  nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
 • Thời gian xử lý tại Công ty TN&XLNT: 02 ngày
 • Thời gian chuyển hồ sơ từ Công Ty TN&XLNT sang Sở Xây dựng: 0,5 ngày;
 • Thời gian xử lý từ Sở Xây dựng (bao gồm cả thời gian chuyển kết quả sang Sở Giao thông Vận tải) : 05 ngày
 • Thời gian xử lý tại Sở Giao thông Vận tải( bao gồm cả thời gian chuyển kết quả sang Sở Xây dựng): 05 ngày
 • Thời gian trả kết quả từ Sở Xây dựng về Công ty TN&XLNT: 0,5 ngày
Trường hợp gia hạn: 09 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
 • Thời gian xử lý tại Công ty TN&XLNT: 02 ngày
 • Thời gian chuyển hồ sơ từ Công Ty TN&XLNT sang Sở Xây dựng: 0,5 ngày;
 • Thời gian xử lý tại Sở Xây dựng (bao gồm cả thời gian chuyển kết quả sang Sở Giao thông Vận tải) : 03 ngày
 • Thời gian xử lý tại Sở Giao thông Vận tải( bao gồm cả thời gian chuyển kết quả sang Sở Xây dựng): 03 ngày
 • Thời gian trả kết quả từ Sở Xây dựng về Công ty TN&XLNT: 0,5 ngày
đ. Kết quả thủ tục hành chính:
 • Văn bản thỏa thuận đấu  nối, giấy phép  đấu nối hoặc văn bản từ chối thỏa thuận đấu nối, cấp phép đấu nối của Sở Xây dựng,
 • Giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước hặc văn bản trả lời của Sở Giao thông Vận tải.
e. Lệ phí thực hiện đấu nối thoát nước:
Đối với trường hợp cấp giấy phép mới: 100.000đồng/01 giấy phép
Đối với trường hợp gia hạn giấy phép :   10.000đồng/01 giấy phép
 
ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ
a. Sơ đồ khái quát quy trình giải quyết

 
b. Trình tự giải quyết hồ sơ:
Bước 1: Tổ chức, công dân đến tại Tổ “tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” Công ty để hướng dẫn thủ tục và nộp đơn.
Bước 2: Tổ “tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” Công ty kiểm tra chuyển cho phòng chuyên môn của Công ty xử lý & lập văn bản thỏa thuận đấu nối trình Lãnh đạo Công ty ký
Bước 3: Phòng chuyên môn Công ty trình văn bản thỏa thuận đấu nối cho phòng chuyên môn Sở GTVT
Bước 4: Phòng chuyên môn Sở GTVT kiểm tra và đề xuất giấy phép thi công cho Lãnh đạo Sở GTVT ký
Bước 5: Phòng chuyên môn Sở GTVT chuyển trả giấy phép thi công cho phòng chuyên môn Công ty và Tổ “tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả”
Bước 6: Tổ tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả trả giấy phép thi công cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí
c. Thành phần hồ sơ:
- Đơn do chủ đầu tư - BQL dự án hoặc công dân đứng tên (theo mẫu);
- Bản vẽ (với tỉ lệ theo quy định  hiện hành): sơ đồ vị trí đấu nối, mặt bằng, mặt cắt đấu nối thể hiện cao trình, khẩu độ, kết cấu mương cống đấu nối và mương cống hiện trạng)
- Thuyết minh: Tính toán lưu lượng đấu nối, biện pháp thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông, các công trình hạ tầng ký thuật lân cận, chất lượng nước thải.
d. Thời gian giải quyết:
Là 05 ngày làm việc (không tính thời gian các trường hợp phải trình xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp gia hạn giấy phép, thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc (nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần).
đ. Kết quả thủ tục hành chính:
- Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước, hoặc văn bản trả lời của công ty Thoát nước và Xử lý nước thải.
- Giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước hặc văn bản trả lời của Sở Giao thông Vận tải.
e. Lệ phí thực hiện đấu nối thoát nước:Đối với trường hợp cấp giấy phép mới: 50.000đồng/01 giấy phép


Tải mẫu Đơn đề nghị đấu nối vào hệ thống thoát nước tại đây.
Thủ tục đấu nối thoát nước
Bước 1: Tổ chức, công dân đến tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Công ty để hướng dẫn thủ tục và nộp đơn. Bước 2: Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Công ty kiểm tra và viết giấy biên nhận hồ sơ xin đấu nối...
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.541.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website