ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2021)

Duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước
Duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước
      
SAN LẤP CỬA XẢ
 
  NẠO VÉT CƠ CẤU TÁCH DÒNG BẰNG CƠ GIỚI
 
 
NẠO VÉT CƠ CẤU TÁCH DÒNG
BẰNG THỦ CÔNG
 
  KIỂM TRA HỆ THỐNG 
GIẾNG THĂM
 
 
HÀN CƠ KHÍ
 
  SỬA CHỮA BƠM
 
 
PHUN XỬ LÝ MÙI
 
  VỚT RÁC CỬA THU NƯỚC
 
 
VẬN HÀNH BƠM CHỐNG NGẬP
 
  PHÒNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SCADA
 
 
HÚT BÙN BẰNG CHÂN KHÔNG   PHUN RỬA ÁP LỰC CÁC CCTD
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website