ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2021)

Trạm XLNT Sơn Trà
Giới thiệu tổng quan
 
Đơn vị: Trạm XLNT Sơn Trà                                          
Địa chỉ: Số 6 Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quận  Sơn Trà,Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3.923.752
Email: 
xlntst@danang.gov.vn      

Trạm trưởng
Nguyễn Duy Cảnh
Quyết định thành lập: số 75/QĐ-Cty TNXLNT ngày 20 tháng 5 năm 2010
Nhiệm vụ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng
- Hệ thống thoát nước trên địa bàn quận Sơn Trà.
- Trạm bơm trung chuyển: (1) Tuyến SPS1, SPS2, SPS8, SPS9; (2) Tuyến ST1, ST4, ST5, ST6; (3) Tuyến PS7.1
Nhiệm vụ vệ sinh, tạo cảnh quan, xử lý môi trường
- Kênh Suối Đá.
Lãnh đạo: Trạm trưởng Nguyễn Duy Cảnh sinh 1979.
Tổng số nhân viên: 25 người.

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                             
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website