ĐÀ NẴNG, Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2021)

Xử lý thông tin báo chí
Trả lời thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng ngày 26/01/2021 về việc đan cống bị hỏng tại ngã tư tuyến đường Võ Nghĩa - Loseby
Ngày 26/01/2021, Báo Đà Nẵng có tin bài “Đan cống bị hỏng”, tác giả có phản ánh đan cống tại ngã tư tuyến đường Võ Nghĩa – Loseby (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) bị hư hỏng lâu ngày chưa sửa chữa. Đề nghị đơn vị chức năng xử lý.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công lắp đặt dầm bó vỉa, đan mương ngang bị hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho khu vực, hoàn thành vào ngày 27/01/2021.
(có hình ảnh đính kèm)
 

Hình ảnh trước và sau xử lý tại vị trí đan hư hỏng ngã tư tuyến Võ Nghĩa - Loseby
 
Nguồn: Phòng Kỹ thuật
Các bài viết khác
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website